Return to site

Opstellingen

Voorbeelden van verschillende opstellingen

Waarom een opstelling? 

Paniek kan plotseling optreden zonder dat het duidelijk is waar het vandaan komt. Iemand met een onverwerkt trauma houdt andere mensen op afstand en dat is - zeker voor een kind en vaak voor volwassenen - verwarrend. Als je te dicht bij komt, schrikt zo iemand en je krijgt de onbegrijpelijke reacties. Vooral als kind denk je: ze zijn boos op me” of “ik doe iets fout”. "Ik ben stom". Het zijn echter traumatische reacties van anderen, die met jou niets te maken hebben.


Door een traumatische ervaring in je familie, kan het zijn dat je als volgende generatie:

 • op je hoede bent
 • je niet durft te uiten
 • of met anderen te verbinden

Welke plek neem je in? Een plek die je aangewezen krijgt, of kun je van plek veranderen?

Ben je flexibel of durf je niet van je plek af te komen?

Ben je je bewust welke plek of opstelling je inneemt?

 • EEN VROUW VOELT ZICH OPGEJAAGD | voorbeeld Familie-trauma-opstellingen

  Een vrouw voelt zich altijd gejaagd en leidt een inspannend leven. Zij neemt teveel hooi op haar vork. Zij voelt zich altijd verantwoordelijk. In de opstelling van het ouderlijk gezin voelt de moeder zich zwak en de vrouw voelt dat zij haar moeder moet steunen. Ze heeft geen gegevens over de familie en kan niet aangeven wat de oorzaak zou kunnen zijn dat haar moeder geen aanwezige, warme moeder kan zijn.
  Via de innerlijke dialoog met haar wens zich vrijer te voelen komt zij haar moeder weer tegen en gaat zij ervaren dat in haar zorg voor moeder zij zichzelf is kwijtgeraakt. Steeds gericht zijn op anderen en zich verantwoordelijk voelen voor wat er gebeurt, betekent dat ze niet toekomt aan zichzelf. Waarschijnlijk was dit haar manier om zichzelf te beschermen tegen het gevoel er alleen voor te staan.
 • DOOD IN DE FAMILIE | voorbeeld Familie-trauma-opstellingen

  Een man heeft altijd tijd tekort en vindt veel dingen leuk, maar kan er toch niet echt van genieten. Bovendien wat hij ook doet, hij krijgt toch niet echt waardering van collega's of vrienden volgens hem.

In de familie was de dood van de vader van zijn vader, zijn opa, toen zijn vader 5 jaar was, een grote schok. In de opstelling trekt de vader sterk naar zijn overleden vader (opa). De dood is niet goed verwerkt door de familie. Vader kan de pijn van het verlies niet echt voelen.
De man voelt dat daar een wond zit bij vader en voelt zich daarop betrokken. Hij gaat voor vader zorgen en zijn best doen voor vader. Maar hij kan het niet goed genoeg doen voor vader. Hij kan vader zijn vader niet teruggeven.
Als de man gaat zien dat hij niemand af durft te wijzen uit angst er alleen voor te komen staan, ervaart hij dat dit vaders probleem is. Hij ervaaart wat dit voor hem heeft betekend. Hij doet zijn best, maar heeft ook moeite iemand af te wijzen, hij heeft daardoor altijd tijd tekort. Hij kan niet voelen wanneer hij genoeg gedaan heeft, waardoor hij de waardering van anderen ook niet kan toelaten.
Als hij dit gaat zien en ervaren, begint het kwartje te vallen.

 • NOOIT GENOEG | voorbeeld Familie-trauma-opstellingen

  Een vrouw heeft steeds partners waar ze het nooit goed kan doen. In de opstelling van het ouderlijk gezin blijkt dat de vader een eerdere partner had. Hij heeft haar verlaten, omdat zijn ouders deze vrouw niet goed genoeg vonden. Vader was loyaal aan zijn ouders.
  Af en toe voelt de vader zich nog schuldig ten opzichte van deze vrouw en is dan niet aanwezig in het gezin. Als kind vroeg de vrouw zich dan af of ze iets verkeerd gedaan had en voelde zich onzeker. Als ze deze dynamiek kan zien en gewaarworden dat het niets met haar te maken heeft, kan ze zichzelf weer terugvinden.
   
 • ONRECHTMATIGE TOE-EIGENING | voorbeeld Familie-trauma-opstellingen

  Een jongen laat alles in zijn leven mislukken. Hij maakt school niet af, ondanks een goede intelligentie. Zijn ouders maken een opstelling (waar de jongen niet bij is) en dan blijkt dat grootvader, vaderszijde, zich een familiebedrijf heeft toegeëigend ten koste van zijn broer.
  Vader had dit verhaal eens opgevangen, maar durfde er thuis nooit naar te vragen. Hij realiseert zich dat hij er zich ook door bezwaard voelde. Als hij deze geschiedenis ontspannen aan zijn zoon kan vertellen, hoeft deze, hoewel totaal onbewust, niet meer net te doen alsof hij van niets weet en zich terug te trekken.
   
 • ASTMA | voorbeeld Familie-trauma-opstellingen

  Een vrouw lijdt aan astma. Als zij de astma opstelt, blijkt deze verband te houden met het levenslot van oma, die in de oorlog moest kiezen tussen meewerken met de Duitsers of haar man verraden. Een keuze, waar ze het heel benauwd van kreeg. Dit was het moment waar ze haar gevoel geheel afgesloten heeft. Ze leefde als in een cocon.
  Door deze opstelling kon ze zien dat haar familie geen gevoelens kon toelaten en zijzelf hier ook benauwd van werd. Ze probeerde alles onder controle te houden uit angst voor de reacties van haar familie, zoals verdrietig worden of boos worden of ontkennen. Dit was haar manier van overleven in deze familie. Langzaam kon ze dit patroon loslaten.
 • MOEILIJK ONTSPANNEN | voorbeeld Familie-trauma-opstellingen

  Een jonge vrouw, getrouwd kan zich moeilijk ontspannen en is altijd bezig. In de opstelling blijkt dat de vrouw een intense relatie met haar vader heeft. Ook blijkt dat vader al heel jong door zijn vader verlaten is. Zijn moeder heeft vader alleen op moeten voeden. Deze grootmoeder heeft altijd hard moeten werken en kon zich nooit ontspannen.
  Het gevolg was dat vader niet bij zijn moeder terecht kon als het om emotionele zaken ging. Vader leert zich voor emotionele zaken af te sluiten en hard te werken. Vader kan niet onderscheiden wat wel of niet belangrijk voor hem is.
  De vrouw gaat met vader rekening houden uit angst voor ruzies.
  Als zij de familiegeschiedenis onder ogen kan zien en ervaren hoe zij daarop gereageerd heeft, kan ze zich enigszins ontspannen.
 • DEPRESSIE | voorbeeld Familie-trauma-opstellingen

  Een man lijdt aan slapeloosheid en depressies. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. In de opstelling lijkt het of hij weg wil. Bij navraag blijkt dat een oom aan de verkeerde kant in wereld oorlog II is geweest. Schande in de familie. Hij werd erom veroordeeld en er was geen contact meer met hem. Er werd nooit meer over hem gesproken.
  Te afwijkende meningen werden niet geaccepteerd.
  In de opstelling ziet de man deze dynamiek. Hij ziet dat zijn familie bang is voor mensen met afwijkende meningen. Zijn reactie daarop is geweest “wegvluchten of bevriezen”, depressief worden. Als hij zichzelf weer terug gaat vinden, komt een proces op gang waarin hij ondanks tegenwerpingen van anderen, zijn mening durft te uiten.
 • IK KAN ME NIET GEVEN | voorbeeld Familie-trauma-opstellingen

  Een vrouw kan zich niet geven aan haar man. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. Moet ze niet scheiden? Haar huwelijk beleeft ze als plicht. In de opstelling blijkt dat de man een eerdere liefde had. Hij is zich niet bewust hoe diep hij nog met deze partner verbonden is.
  Als de vrouw een opstelling maakt, blijkt moeder haar zusje voor te trekken. Ze is dat vanzelfsprekend gaan vinden. Ze is gewend zichzelf op de tweede plaats te zetten, anderen voor te laten gaan en niet voor zichzelf op te komen. Na de innerlijke dialoog met haar wens zichzelf terug te vinden, gaat er iets open bloeien.
 • HOE ZIT IK IN MIJN TEAM? | voorbeeld Familie-trauma-opstellingen

  Een man vraagt zich af waarom in zijn team steeds onderhuidse conflicten spelen en de sfeer niet goed is. In de opstelling blijkt dat de baas niet op de juiste plaats staat en voor beslissingen zich steeds afhankelijk maakt van een medewerker en de onderlinge relaties belangrijker vindt dan de doelstelling van de organisatie. Hierdoor weet niemand waar hij aan toe is.
  Door zijn team op te stellen, zag hij wat er aan de hand was. Hij ging anders tegen de problemen op zijn werk aankijken en zich anders opstellen.

MEER WETEN? 

Wil je meer weten over opstellingen? Stuur me even een mailtje of bel me even.