• Trauma-Therapie-Amsterdam

 • De therapeut

  Ik zal me even voorstellen. Ik ben Carolien Entrop

   

   

  Waar ik vandaan kom

   

  Ik loop nu ongeveer 40 jaar mee in de therapie wereld. In die tijd heb ik verschillende therapierichtingen voorbij zien komen. Een aantal van die richtingen sprak me aan en daar heb ik mij in gespecialiseerd zoals gezinstherapie, groepstherapie en individuele therapie in de periode dat ik voor het Riagg werkte. (1975 -1989)

   

  Vanaf 1993 heb ik me zelfstandig gevestigd en heb ik me bekwaamd in sandplay, familieopstellingen en lichaamsgerichte therapie. Vooral Marianne Bentzen is belangrijk voor me geweest. Haar denken heeft mij geïnspireerd bij het integreren van de lichaamsgerichte en reguliere benadering.

   

  De laatste jaren ben ik erg geïnteresseerd in filosofie en zie dat daar dezelfde vragen spelen als in therapie maar dan op een abstracter en breder niveau.

   

  Inmiddels maak ik in mijn praktijk gebruik van alles wat ik heb geleerd en uitgeprobeerd, en uiteraard ook van mijn eigen levenservaring, zoals jeugdervaringen en de ervaring van mijn partner verliezen een aantal jaren geleden.

   

   

 • Mijn visie

   

   

  ‘Trauma betekent dat je de controle over de tijd kwijt bent, hulpeloos bent en niets voorspelbaar is’.

  - Bessel van der Kolk -

 • Mijn visie op therapie

  Ik ben steeds nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen.

  Voor mij is belangrijk dat therapie gericht is op keuzes kunnen maken, mogelijkheden zien en die in de wereld neerzetten.

   

  Een traumatische ervaring betekent meestal dat je geen keuzes had.

  Hoe heb je jezelf beschermd tijdens een traumatische gebeurtenis?

  Freeze

  Stond je aan de grond genageld? De zogenaamde freeze respons. Je hebt dan ieder contact vermeden, je hebt je zo veel als mogelijk was, onzichtbaar gemaakt. Het gevolg is dat je lichaam gespannen was, je nauwelijks ademde, niet sprak, muisstil was..

  Flight

  Een andere mogelijkheid is dat je je beschermd hebt door te vluchten, bijvoorbeeld: je bent letterlijk weggegaan of je hebt je teruggetrokken uit het contact en bent gaan dromen over wat je graag zou willen, terwijl je gespannen wachtte en wachtte tot je weg kon schieten. Denk aan Assepoester die droomde over een prins die haar zou bevrijden. De zogenaamde vlucht respons.

  Fight

  Of je bent gaan vechten, je hebt je verontwaardiging geuit of hebt je verdedigd, maar zonder resultaat en bent nog steeds perplex over wat mensen elkaar aandoen. Vechten was je overleving of je vocht om een ander te verdedigen, b.v. je moeder of je vader.

  Invloed van de 3 F-en

  Deze 3 F reacties: freeze, flight en fight kunnen opgesloten blijven in je lijf, je blijft rusteloos, blijft twijfelen, bent gespannen en ademt oppervlakkig.

  Je durft geen keuze te maken en als je een keuze maakt, ben je als de dood dat er weer iets onvoorspelbaars gebeurt. Je durft niet te vertrouwen op je gevoel en te onderzoeken wat dat gevoel je te zeggen heeft en dat af te checken bij de ander of dat klopt. Je raakt steeds weer in paniek of bent rusteloos.

  Wat is nodig?

  Weer controle over je eigen leven krijgen, een eigen ritme of ritueel hebben in je dag, is een eerste vereiste. Dat geeft weer controle over jezelf, over je lichaam. Dan weet je waar je staat. Dan kun je om je heen kijken en beoordelen of het veilig is of niet. Dan komt er controle over de tijd. Je weet welke afspraken je met jezelf gemaakt hebt. Je weet of je je laat verleiden om iets anders te doen of afleiden door prikkels van buiten. Kies je voor een focus of laat je je bepalen door de externe chaos, de waan van de dag. Routine geeft rust en overzicht.

  Weer durven kiezen en dat in de wereld neerzetten

  Als we een focus hebben, dan zien we dat een focus meestal twee kanten heeft. Meestal gaan we dan twijfelen: "zal ik wel iets zeggen of niet". "Zal ik wel iets doen of niet". Keuzes maken heeft altijd gevolgen. Het is goed om te wikken en wegen. Wikken en wegen betekent dat je nadenkt over de gevolgen voor jezelf en voor de ander. Denk maar aan Vrouwe Justitia, die een weegschaal in haar hand heeft.

   

  Leven is echter ook bewegen en bewegen betekent beslissen en je kenbaar maken in relaties, b.v. in je gezin, je werk of de buitenwereld. Als je beslist, word je duidelijk voor jezelf. Je weet dan of je jezelf beschermt, of besluit dat het verstandiger is om b.v. niets te zeggen of te doen. En als je wel iets zegt of doet, dan kun je duidelijk uitleggen wat je motivatie en zienswijze is. Je neemt verantwoordelijkheid voor je gedrag.

   

  Om je te steunen gebruik ik

  • uiteraard probeer ik goed te luisteren wat je bezig houdt,
  • opstellingen, waarbij ik je vraag: het probleem neer te leggen op de grond met matjes, zodat ik zie om welke dynamiek het gaat, zodat we elkaar echt goed begrijpen.
  • Ik let op lichaamshoudingen. Ons lichaam reageert sneller dan ons denken. Voor voelen of iets prettig is of niet, hebben we  meer tijd nodig.
  • Ik let op symbolen, hoeveel energie zit er in een probleem.
  • En verder  gebruik ik wat er in me opkomt. Sandplay, tekeningen, etc.

  Het doel van therapie is:

  • rustig kunnen blijven als er zich een probleem voordoet,
  • we ons kunnen blijven oriënteren,
  • voelen of iets prettig is of niet en - nadenken wat ons gevoel betekent en welke strategie we gaan volgen: nl of we er iets aan kunnen of willen doen.

  Dan kunnen we weloverwogen een beslissing nemen en in beweging komen.

  We kunnen aangesproken worden op ons gedrag, onze keuze, en leren van anderen.

   

   

  Wil je meer lezen over de 3 F reacties en hun invloed? lees dan mijn artikel "rechtvaardigheid - hoe speel ik de bal"

 • Traumatherapie

  Deze bomen reflecteren in het water. Reflecteren betekent weerspiegelen, beschouwen, overdenken.

  'Het ware geluk is het genieten van nieuwe levensvormen'

  - A.Badiou -

 • Wanneer kom je in aanmerking voor traumatherapie?

  Blijf er niet mee rondlopen!!
  Laat het niet je leven beheersen

  Herken je deze symptomen?

  Flashbacks, extreme sensitiviteit t.o.v. licht of geluid, hyperactiviteit, overdreven emotionele of schrikreacties, paniek, nachtmerries, stemmingswisselingen (woede of huilen), schaamte of gebrek aan eigen waarde, onvoldoende in staat om met stress om te gaan, slaapstoornissen

   

  Overgenomen trauma

  Een trauma kan ook een overgenomen trauma zijn uit een familie. Je voelt je bijvoorbeeld steeds opgejaagd, net als je moeder en grootmoeder. Of je bent steeds bezorgd om anderen. Of je voelt je zo vervreemd. Uit een familie opstelling zou kunnen blijken, waar dat mee te maken heeft..

  Er zijn pijnen die van de ene generatie op de ander overgaan. Sommige families zijn erg gevoelig voor bepaalde aandoeningen. Ook dan kun je van deze therapie profijt hebben.

   

  Andere symptomen zijn:

  angst, aanranding, aanval, achterdochtig, achtervolgingsdromen,

  ademen, adhd of add, alleen, argwaan, bang, bedreiging,

  besluitloosheid, bevende of trillende handen, bewegingsloosheid, bezorgdheid, bindingsangst, boosheid, borderline, claustrofobie,

  concentratie problemen, depressie, diefstal, dissociatie,

  duizeligheid, dwanggedachten, eenzaamheid, flashbacks, fobie,

  focussen, fybriomyalgie, misbruik ...

  Herken je deze klachten?

  Trauma's met een hoge intensiteit

  Zoals operaties, verdrinking, verstikking, dichtgesnoerd zijn, traumatische geboorte

  Niet aan te ontsnappen

  Aanvallen door wilde dieren, oorlog, bombardement, ontvoering, roof, fysiek misbruik, incest

  Fysieke pijn

  Denk aan operatie, anesthesie, verbranding, vergiftiging, hospitalisering, steekpartijen, schotwonden

  Gebrek aan voldoende verdediging

  Door valpartij, ongeluk, verwonding

  Emotioneel trauma

  Ernstige verwaarlozing, verlies of doorgaand misbruik

  Natuur rampen

  Zoals vuur, watersnood, aardbeving, tornado, sociale isolatie

  Verschrikkingen

  Zoals zien van een ongeluk, toe moeten kijken terwijl iemand wordt misbruikt, verkracht of mishandeld. Concentratie kamp

  Ziekten

  Waar een trauma soms aan ten grondslag ligt zijn: conversie, hysterie, fibriomyalgie, burn-out, chronische moeheid, migraine, whiplash, aangezichtspijnen, tics, fantoom pijnen, slaapstoornissen, endocriene en immuun regulaties, ADHD, ADD, depressies, angsten.

 • Vormen van traumatherapie

  Meer over somatic experience

  Trauma's zitten in ons lichaam opgesloten. Het geeft spanningen in ons lichaam. Door een trauma verliezen we de verbinding met onszelf, ons lichaam, onze familie, vrienden, onze omgeving en de tijd.

 • Vormen van traumatherapie

  Somatic Experiencing

  Somatic Experiencing

  Een therapie die op lichaamsniveau werkt. Peter Levine heeft deze therapie ontwikkeld. Hij noemt deze therapie "somatic experiencing".

  Peter Levine heeft in de dierenwereld gekeken en realiseerde zich dat dieren geen trauma´s hebben. Hij ontdekte dat dieren als ze aangevallen worden vlak daarvoor voor dood gaan liggen. Ze houden zich muisstil. Dit is een overlevingsstrategie. Dieren houden niet van dode dieren. Het dier dat aanvalt kan dan zijn belangstelling verliezen. Ook is het mogelijk dat de aanvaller even weg gaat, bv zijn jongen gaat halen, dan staat het dier dat zich dood hield op en rent weg. Als het veilig is, schudt het dier de angst en de lichamelijke verstarring van zich af.

  Wij mensen hebben meer moeite om uit die verstarring te komen. Het gevolg is dat we voorthollen op de automatische piloot, verstijfd voortleven en allerlei kwalen krijgen.

  Daarom is het nodig in situaties waarin een patroon langdurig bestaat ook lichaamsgericht te werken. Op deze manier wordt het mogelijk het voorval in zijn lichamelijke consequenties te herinneren en zo de fysiologische reflexen te herstellen, waardoor er weer een balans in het autonoom zenuwstelsel ontstaat. Dit wordt gedaan door te focussen op de lichamelijke gewaarwordingen, het accepteren van deze gevoelens, en deze weer te integreren in het lichaam.

   

  Wil je meer weten? lees dan mijn blogs, artikelen of neem even contact op.

  Meer lezen

  Wetenschappelijke achtergrond informatie vind je in de volgende boeken:

  • A. Damasio: Het zelf wordt zich bewust

  • De vreemde orde der dingen

  • De vergissing van Descartes

  • Het gelijk van Spinoza - Wereldbibliotheek

  • Boeken die de therapie beschrijven:

  • Peter A. Levine : De tijger ontwaakt - Altamira

  • De stem van je lichaam - Altamira

  • S. Porges: De polyvagaal theorie en de transformerende kracht van je veilig voelen - Uitgeverij Mens 2019

  • B. van der Kolk: Trauma sporen - Uitgeverij Mens 2016

  • Janina Fisher: Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma - Uitgeverij Mens 2018

  • Deb Dana: De polyvagaal theorie - in therapie - Uitgeverij Mens 2020

  • Gabor Maté: Wanneer je lichaam nee zegt - uitgeverok Ankh Hermus 2020
  • De website van Somatic Experiencing NEDERLAND: www.traumahealing.com

 • Opstellingen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opstellingen maken de verstoring in relaties, - door trauma’s, menselijke leed en lot, - zichtbaar.

 • Opstellingen

  Opstellingen maken de verstoring in relaties - door trauma’s, menselijke leed en lot - zichtbaar

  Waarom een opstelling?

  Die verstoringen kunnen soms generaties lang doorwerken. Angst en

  paniek kunnen dan plotseling optreden zonder dat het duidelijk is waar het vandaan komt.
  Iemand met een onverwerkt trauma houdt andere mensen op afstand en dat is - zeker voor een kind en vaak voor volwassenen - verwarrend. Als je te dicht bij komt, schrikt zo iemand en je krijgt de onbegrijpelijke reacties. Vooral als kind denk je: ze zijn boos op me” of “ik doe iets fout”. "Ik ben stom". Het zijn echter traumatische reacties van anderen, die met jou niets te maken hebben.


  Door een traumatische ervaring in je familie, kan het zijn dat je als volgende generatie je beschermt door:

  • op je hoede te zijn

  • je je niet durft te uiten of met anderen te verbinden

  • je gespannen en rusteloos bent
  • je kortademig bent
  • snel in paniek bent
  • je lichaam verstijfd is en je niets meer voelt

  Wanneer kan een opstelling jou helpen?

  • heb je de ervaring dat je steeds weer in bepaalde patronen vastloopt?

  • voel je je vaak onbegrepen?

  • heb je de neiging jezelf te isoleren?

  • voel je je soms overspoeld door gebeurtenissen?

  • vind je het leven zinloos?

  • voel je je chronisch moe of burned-out?

  • pieker je veel zonder tot daden te komen?

  • ben je extreem sensitief of hyperactief?

  • ben je schrikachtig of paniekerig?

  • schiet je te snel in stemmingswisselingen?

  • of zijn er andere reacties waar je “te” voor zet, te” emotioneel, “te” geraakt, “te” boos?

  • of wil je eerst een keer de kat uit de boom kijken?

  • Doe dan mee aan een workshop!

  Wil je meer weten? lees dan mijn blog (opstellingen) of neem even contact op.
 • intervisie

   

   

   

   

   

 • intervisie of supervisie

  Waarom?

  Met mijn collega's uitzoeken, hoe we het beste een cliënt kunnen helpen, vind ik heel leuk. Ik leer ervan en ontdek dat ik zelf veel ervaring heb en een bijdrage kan leveren.

  Vooral als het gaat om de verbinding tussen de reguliere hulpverlening en het betrekken van de lichamelijke reacties van mensen bij het therapie proces, heb ik de laatste 20 jaar veel geleerd.

  Ook opstellingen, een non verbale manier van werken, kan veel bijdragen. Onze taal heeft veel uitdrukkingen die benoemen wat een trauma fysiek kan betekenen. "Verstijfd van schrik". "De adem stokt in mijn keel". "Even op adem komen". Lichamelijke reacties zijn sneller dan verbale bewuste reacties. Het is zo belangrijk dat cliënten dit gaan ervaren en juist door naar hun lichaam te luisteren, is verandering mogelijk. In een rustige en veilige setting met elkaar zoeken wat de cliënt is overkomen, opent nieuwe mogelijkheden. Het opent nieuwe zienswijzen bij zowel de cliënt als bij onszelf.

  Hoe?

  Neem even contact op en we bepalen gezamenlijk welke vorm en intensiteit wenselijk is.

 • Aanmelding

  Wat u moet weten als u overweegt zich aan te melden voor therapie

  Aanmelding

  Wachttijd is maximaal drie maanden

  Ik doe mijn best u zo snel mogelijk te behandelen.
  Bij onze eerste ontmoeting dient u mee te nemen:
  • een geldige verzekeringspas,
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een verwijsbrief van uw huisarts of een andere erkende verwijzer. 
  Samen stellen wij een behandelplan op conform de daarvoor geldende richtlijnen.

  Registraties

  Meer informatie

  • Overheid geregistreerd psychotherapeute

  • VWS big no.49025766116

  • Lid diverse therapie verenigingen

  • Internationaal erkend Sandplay psychotherapeute (ISST)

  • Advanced Somatic Experiencing Participant

  Zorgverzekeraars

  Ik heb contracten met:

  • VGZ

  • CZ

  • Multizorg

  • Achmea

  • De Friesland

  • DSW

  De therapieën worden in het algemeen vergoed, afhankelijk van uw verzekering
 • Contact

  Wilt u meer weten? neem dan even contact op.

  Dat kan telefonisch: 020-6426017 of 06-29002671
  of per e-mail: carolien.entrop@kpnmail.nl

  Psychotherapie praktijk Amsterdam
  Drs. A. Carolien Entrop
  Rooseveltlaan 205 - 1079 AR Amsterdam
  020-6426017
 • Registratie & Referenties

  Dit is wat cliënten over mijn behandeling zeggen

  Registratie

  Ik ben door de overheid geregistreerd psychotherapeute

  • VWS big no. 49025766116
  • Lid diverse therapie verenigingen
  • Internationaal erkend sandplay therapeute (International Society for Sandplay Therapy)
  • Advanced Somatic Experiencing Participant
  • Vele workshops familieopstellingen gevolgd
  • Na  de opleiding somatic experiencing heb ik diverse workshops gevolgd bij Raja Selvam en Marianne Bentzen (Neuro Affective Psychotherapy)

  Cliënten zeggen

  Over Carolien

  • "Meelevend, sociaal"

  • "je begrijpt snel het probleem van iemand anders en probeert een oplossing te vinden"

  • "je bent flexibel, je doet niet moeilijk"

  • "je hebt aandacht, ook voor ontastbare gevoelens"

  • "je bent rustig, stabiel"

  • "echt aarde mens, onbevooroordeeld, integer"

  • "betrokken, recht op de man af"

  • "Je bent aardig"

  • "Het is net of ik vitamines gekregen heb"

  • "het is een verrijking in mijn leven"

 • Artikelen

  Onderstaande artikelen kun je direct downloaden, ik wens je veel inspiratie toe!

 • Mijn Blogs

  Een blog schrijven betekent dat ik goed moet formuleren wat ik wil overbrengen. Tot mijn eigen verbazing merk ik dat ik ineens verbanden zie die ik me niet echt gerealiseerd had. Alsof het kwartje dan pas echt valt. Maar het op mijn website zetten heeft tot gevolg dat ik geen idee heb hoe het overkomt. Juist reacties zetten mij weer aan het denken. En daar gaat het toch om in het leven, dat we steeds weer gaan zien hoe mensen op ons reageren en wij ontdekken hoe wij geluisterd hebben naar anderen.

  Alle berichten
  ×